Kollegiaalse coachingu töötuba

Coaching

KOLLEGIAALSE COACHINGU TÖÖTUBA

Hea võimalus tutvuda kolleegide vahelise coachingu olemusega on tellida oma organisatsiooni töötuba!

Kollegiaalse coachingu töötoas leiame lahendusi konkreetsetele praktilistele olukordadele teie organisatsioonis.

Kasu on mitmekordne 🙂
• Toimub meeskondlik õppimine
• Osalejad saavad kogeda kollegiaalse nõustamise tehnikaid.
• Lisaks saate tööriistakasti ühe väga hea mudeli, mida soovi korral kasutada.

Töötoa pikkus:
2,5 h – sissejuhatus, töö 1 tööalase olukorraga, kokkuvõte
3,5 h – sissejuhatus, töö 2 tööalase olukorraga, kokkuvõte

Mis see on?

Kollegiaalne coaching – sarnast tööd tegevate inimeste ühine õppimine ja osalejate tööalaste olukordade lahendamine kokkulepitud metoodika alusel rühmaliikmete endi poolt. Eeldab metoodika valdamist.

Kasutusele võetakse kõikide osalejate teadmised ja kogemused sarnaste situatsioonide lahendamisel ja sünergias luuakse uusi võimalusi.
See on unikaalne õppimise protsess – õpitakse just seda, mida antud organisatsioonis on vaja ning õppimine baseerub osalejate tarkuste väljatoomises läbi praktiliste oluliste olukordade lahendamise.
Lisaks suureneb osalejate eneseteadlikkus, mis on eelduseks enesejuhtimisele.

Sobib ideaalselt

• juhtidele
• keskastmejuhtidele
• uutele juhtidele
• klienditeenindajatele
• müügiesindajatele
• sarnast tööd tegevatele spetsialistidele
• õpetajatele

PS! Kollegiaalne coaching organisatsioonis toimub osalejate initsiatiivil ja juhtimisel!
Seega puuduvad kulutused koolitajale 🙂
Süsteemi sisseviimine vajab ainult kasutatava metoodika õpet.

Kasud osalejale ja organisatsioonile

• Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi
• Suureneb osalejate teadlikkus enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning võimalustest leida lahendusi igapäevatöös.
• Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja kasvab töötajate rahulolu ja motiveeritus.
• Grupis olevad tarkused tulevad esile ja saavad suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks.