Kovisiooni meetodi töötuba

Kovisioon

KOVISIOONI MEETODI TÖÖTUBA

Hea võimalus tutvuda kovisiooni olemusega on tellida oma organisatsiooni kovisiooni meetodi töötuba.

Mis toimub?

Kovisiooni meetodi töötoas lahendatakse osalejatele olulisi juhtumeid.

Kasu on mitmekordne 🙂
• Toimub meeskondlik õppimine
• Osalejad saavad kogeda kollegiaalse nõustamise tehnikaid.
• Lisaks saate tööriistakasti ühe väga hea mudeli, mida soovi korral kasutada.

Töötoa pikkus:
2,5 h – sissejuhatus, lahendame 1 juhtumi, kokkuvõte
3,5 h – sissejuhatus, lahendame 2 juhtumit, kokkuvõte

Teemad

Võimalikud mudelid, mida kogeda:
• Struktueeritud juhtumi baasmudel
• Sokraatiline mudel
• Süsteemsete küsimuste kasutamine kovisioonis
• Edulugude mudel
• Kombineeritud mudelid

Kasud osalejale ja organisatsioonile

• Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi
• Osalejad oskavad rakendada kovisioonis kasutatavaid meetodeid.
• Suureneb osalejate teadlikkus enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning võimalustest leida lahendusi igapäevatöös.
• Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja kasvab töötajate rahulolu ja motiveeritus.
• Grupis olevad tarkused tulevad esile ja saavad suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks.