image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Supervisioon

MEESKONNA SUPERVISIOON

Millal tellida meeskonna supervisioon?

Supervisioon aitab meeskonnal liikuda sellest kohast, kus ollakse – soovitud tulevikku.
Tegeleb konkreetse meeskonna teemadega!
Supervisioonist on reaalne kasu, sest elluviimine on sellesse protsessi integreeritud.

Mõned näited minu praktikast:

Muudatuste puhul – nt muutuvad tööülesanded, uued rollid, uued eesmärgid, meeskondade ühinemine, jagunemine jms
Meeskonnatöö tõhustamiseks – nt suhted meeskonnas, usaldus, motivatsioon, üksteise aitamine, eesmärkide suunas töötamine, vastutus, initsiatiiv, infoliikumine, kommunikatsioon
Töö efektiivsuse tõstmiseks – nt ebaühtlane töökavliteet, tööjaotus, klientide kaebused, tööprotsesside läbimõtlemine ja tõhustamine
Positiivsete muudatuste loomiseks – meeskonna julge unistus, ühised eesmärgid, igaühe personaalne roll eesmärkide poole liikumisel, väärtused, tegevusplaanid, elluviimise juhtimine
Meeskonna liikmete eneseareng – nt oma töö analüüs, mis on hästi ja mida paremini saaks teha, üksteiselt õppimine, parimate praktikate jagamine
Probleemide lahendamiseks – nt probleemide kaardistamine, ressursside kaardistamine, lahenduste leidmine, valitud lahenduste elluviimine
Väärtuste ellurakendamiseks – kuivõrd kokkulepitud väärtused erinevad igapäevasest praktikast, milliseid väärtusi tahame tugevdada ja kuidas
Koostöö arendamiseks kolmandate osapooltega – teised osakonnad, tellijad jm

Kuidas?

Enne kui alustame meeskonna supervisiooniga – saame kindlasti kokku. Kohtumisel räägime, kuidas saaksin kõige paremini juhti ja meeskonda toetada. Selleks kaardistame üheskoos praeguse olukorra, seejärel soovitud muutuse.
Räägin, kuidas supervisiooni protsessi üles ehitada, et soovitud tulemusteni jõuda.
PS! ESIMENE KOHTUMINE ON TASUTA

Sageli teen enne supervisiooni meeskonnaliikmetega intervjuud, et võimalikult täpsemalt tunnetada meeskonda. Loome üheskoos nägemuse hetkereaalsusest ja julgest unistusest, mida meeskond võiks saavutada.
See soojendab meeskonda nö. üles ühisele teekonnale soovitu suunas.

preload images