image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Supervisioon

ORGANISATSIOONI SUPERVISIOON

Millal tellida organisatsiooni supervisioon?

Supervisioon aitab organisastioonil liikuda sellest kohast, kus ollakse – soovitud tulevikku.
Tegeleb konkreetse organisatsiooni teemadega!
Organisatsiooni supervisiooni protsess lepitakse kokku vastavlt soovitud tulemustele – tavaliselt sisaldab see erinevad supervisiooni vorme.
Supervisioonist on reaalne kasu, sest elluviimine on sellesse protsessi integreeritud.

Mõned näited minu praktikast:

Osakondade vaheline koostöö
Muudatuste puhul – nt muutuvad tööülesanded, uued rollid, uued eesmärgid, meeskondade ühinemine, jagunemine jms
Töö efektiivsuse tõstmiseks – nt ebaühtlane töökavliteet, tööjaotus, klientide kaebused, tööprotsesside läbimõtlemine ja tõhustamine
Positiivsete muudatuste loomiseks – organisatsiooni julge unistus, ühised eesmärgid, iga üksuse/osakonna roll eesmärkide poole liikumisel, väärtused, tegevusplaanid, elluviimine
Probleemide lahendamiseks – nt probleemide kaardistamine, ressursside kaardistamine, lahenduste leidmine, valitud lahenduste elluviimine
Väärtuste ellurakendamiseks – kuivõrd kokkulepitud väärtused erinevad igapäevasest praktikast, milliseid väärtusi tahame tugevdada ja kuidas
Koostöö arendamiseks kolmandate osapooltega – teised osakonnad, tellijad jm

Kuidas?

PS! Iga supervisiooni protsess disainitakse koostöös tellijaga ning seetõttu on unikaalne.

Enne kui alustame organisatsiooni supervisiooniga – saame kindlasti kokku. Kohtumisel kaardistame üheskoos praeguse olukorra, seejärel soovitud muutuse. Räägin, kuidas supervisiooni protsessi üles ehitada, et soovitud tulemusteni jõuda.
PS! ESIMENE KOHTUMINE ON TASUTA

Sageli teen enne supervisiooni võtmeisikutega intervjuud, et võimalikult täpsemalt tunnetada organisatsiooni. Loome üheskoos nägemuse hetkereaalsusest ja organisatsiooni võimalikust tulevikupildist.

preload images