Zoomi-s koolitused õpetajatele

Minu kevad osutus vägagi töiseks ja eelkõige suureks õppimise perioodiks. Ma polnud varem teinud isegi mitte üks-ühele veebinõustamisi 🙂

Olen enda üle väga uhke, sest kiirelt õppisin selgeks Zoomis koolituste tegemise.  Minu esimesed pääsukesed olid koolitused õpetajatele.

Väga suurt rõõmu tegi see, et suutsin luua kogemuse, kus osalejad leidsid, et tõesti Zoomis on võimalik see, mis enne koolitust tundus võimatu – olla tõesti tesitega kontaktis, harjutada, praktiseerida, saada tuge ja toetust!

Töötasin välja kaks koolitust:

Coaching õpetaja tööriistana lastevanematega suhtlemisel

Koolitus koosneb kahest osast, mille vahele jääb praktiseerimise aeg.
Koolituse eesmärk on tutvuda coachingu peamiste printsiipidega ja leida viise, kuidas neid kasutada lastevanematega suhtlemisel. Praktiseerime GROW mudelit, lahenduskeskse coachingu võtteid ning süsteemse coachingu küsimusi. Kasutame praktiliste harjutuste tegemiseks Zoomi rühmaruume.

Veebipõhine reaaleluliste kriisi- ja konfliktjuhtumite lahendamine

Koolitus on mõeldud eelkõige koolide- ja lasteaedade õppejuhtidele ning direktoritele. Käsitlema hakatakse juhtimisolukordi, sh töötajate toetamine ja teised aktuaalsed teemad.

Koolitusel on kaks eesmärki :

  • õppida juhtumite lahendamise metoodikat
  • saada praeguses keerulises olukorras endale toetust.

Koolituse uudsus seisneb selles, et osalejad saavad ainulaadse võimaluse katsetada veebipõhist keeruliste olukordade lahendamist. Peale kriisi saab antud oskusi kasutada silmast-silma koosolekutel ja ümarlaudedel. Samas õpitakse metoodikat, kuidas ka hiljem veebipõhiselt kaasata inimesi ühiste lahenduste väljatöötamisse.