image_pdfimage_print

Kliendid räägivad

Periood: 2014 september

Kovisiooni meetodi koolitus juhtidele HOOLEKANDETEENUSED AS

Osalejad andsid 100%-liselt maksimumhinde koolitajale.
Meeldis koolitaja - super juhendaja Signe, ise läbi tegemine, õhkkond, praktiline kogemus

Väga huvitav ja palju uusi lähenemisi loov koolitus.
Hea võimalus lahendada juhtumeid ja probleeme. Sain palju uusi ideid meeskonnatöö parandamiseks ja probleemide lahendamiseks.
Väga palju teadmisi sain, saan probleemide korral kasutada kovisiooni meetodit. Meetod aitab teadlikult leida lahendusi probleemidele.
Uued mõtted personali küsimuste lahendamisel.

Periood: 2014 veebruar - mai

Äripäeva Akadeemia juhtide arenguprogramm "MEESKONNA COACHING"
S.Vesso, K.Saue
Kursusel osalejad andsid koolitajatele hindeks maksimumpunktid.

Jan Aasa, IT-juht SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA,

Sellelaadse koolituse eduks on vajalik rühma sünergia ja ühtekuuluvuse teke. See õnnestus meie rühma puhul - räägiti oma isiklikke lugusid, nii häid kui vähem häid, anti vastastikku nõu, visati nalja, sujusid grupitööd. Ja muidugi samad sõnad ka õpetajate kohta - kava oli loov ja paindlik, puudus tunnetatav barjäär õpetajate ja grupi vahel. Sisulise poole pealt oli väärtuslikumaks praktiliste kogemuste kuulamine ja kirjapanek, seda nii õpetajatelt kui grupilt. Lisaks "kolme vaala" pidev meeldetuletamine ja kordamine: kuula, küsi, pea pausi. Samuti inspireeris mind eduloo temaatika. Meetodi osas pean enda jaoks kõige kasulikumaks ja rakendatavaks kovisiooni.

Alo Lilleberg, tegevjuht House of trends

Tänu teie toetusele, õpitule, praktiseeritule olen ennast taas leidnud ja enesekindlust kasvatanud. Aitäh, et olete olemas. Imetlusväärne on teie pühendumus maailma parandamisele – see inspireerib mind väga.

Laura Musten MEDITSIINIGRUPP AS

Meeskonna Coachingu Kool andis mulle juurde palju enesekindlust ning julgust ettevõttes muudatusi sisse viia. Koosolemises oli väga palju positiivset energiat ja oli tunde, et olen sinna alati oodatud. Probleemidele oli hea koos uusi lahendusi leida ning kuulda, kuidas teised erinevaid olukordi lahendavad. Nagu üks suur tore psühholoogi nõustamine :)
Eilne päev töö juures oli üsna pikk ja pingeline, kuid teadmine, et saab tulla mõnusasse seltskonda tõi naeratuse näole :)
Soovitan kindlasti kõikidele juhtidele sellel koolitusel osalemist.

Hillar Sumberg, tehnikadirektor VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ

Väga hea seltskond ja huvitavad juhtumite lahendamise meetodid.
Võimalus analüüsida ennast läbi erineva tagasiside ja teiste tegevuse jälgimisel samas olukorras. See kõik andis palju häid ideid tulevikuks ja õpetas vaatama asju, ka iseennnast kõrvaltvaataja (teise) pilgga.

Peeter Mõrd, tegevjuht ENSTO ENSEK AS

Minu top 3 :
Mulle meeldis väga "Meeskonna arendamise kooli" päevade ülesehitus: - palju case-de lahendust, - palju praktiseerimist, paaritööd –tagasisidet teineteisele, - saime iga case-i lõpus anda oma tagasisidet lahenduse protsesside kohta
Mulle meeldis väga Signe ja Kaupo roll kogu koolituse juhtimisel: hoolivalt pehme ja samas tulemuslik
Mulle meeldis väga, et kursusel osalesid erinevate valdkondade ja erinevate kogemustega juhid. Oli väga inspireeriv meeskond – s.t koolituskaaslased

Raivo Videvik, Juhatuse esimees ELEKTRUM EESTI

Tänan teid inspireeriva, suunava ja silmiavardava elukogemuse eest.

Periood: 2013 mai-november

Arenguprogramm "Kovisioonigrupi (kollegiaalne supervisioon/coaching) juhtimine" ISCI
S.Vesso, K.Saue

Tõnis Vaik Rapla Maavalitsus

Olen kovisioonist vaimustunud. Kolleegi nõustamine läbi teise kolleegi minapildi ühendab kindlasti kollektiivi ja koostööpartnereid. Kolleegilt õppimine läbi rühmatöö meetodi annab jõudu edasiminemiseks ja positiivseid äratundmisrõõmu.

Maire Reest, direktor Kaagvere Erikool

Need 6 õppepäeva olid minu jaoks positiivsete emotsioonidega laetud ja olulist ning informatiivset tagasisidet andvad tunnid. Suurepärane meetod. Organisatsioonis, kus põhitegevus baseerub inimsuhetel sh probleemide lahendamisel, on väga hea võimalus sarnastel ametigruppidel saada tagasisidet oma tegevusele ilma kalli superviisori teenuse sisseostmiseta.

Gaile Vijar, personalispetsialist Enics Eesti AS

Suur tänu „tööriistakasti“täiendamise eest. Väga hästi läbiviidud koolitus, kuna teooriat sai ka kohe praktiliselt kasutada ja rakendada.
Jäin koolitusega väga rahule, kuna see oli rikastav erinevate meetodite osas.
Mulle meeldis, kuidas anti selgitusi ühe või teise sammu kohta ja toodi elulisi näiteid miks midagi tuleb teha ja mis juhtub kui ei tee.

Olete koolitajatena väga hea ja harmoonilise keskkonna loojad- tekitades kõigis hea tunde. Professionaalidena ei jäänud kunagi hätta küsimustele vastamisega või tõite koheselt arusaadavaid situatsiooni kirjeldusi. Väga positiivsed grupiga arvestavad koolitajad.

Uku Visnapuu, koolitaja Punane niit OÜ

Sobib inimestele, kes töötavad inimestega, eriti neile, kellel on suur suhtlemiskoormus – aitab ennetada läbipõlemist, sh saada aru iseendast. Sobib koolitajatele – samal põhjusel. Sellest saab rohkem õlatunnet ja paremat teineteisemõistmist.

Merle Ameljusenko, sotsiaalpedagoog

Koolitust soovitan:
1) kõigile, kellel tahtmist inimestega tegeleda
2) keda huvitavad protsessid ja inimesed protsessides
3) kes on valmis inimesi toetama, kuid ise tahaplaanile jääma

Kasu organisatsioonile:
1) paraneb inimeste probleemilahendusoskus;
2) väheneb proffesionaalsete probleemilahendajate koormus (inimesed suudavad lihtsamaid, kergemaid probleemie ise lahendada), vabanenud ressursi saab tagasi suunata probleemide lahendamisse;
3) seob kollektiivi, inimesed hakkavad enam kolleege usaldama ja märkama kolleegi kompetentse.

Suurepärane kogemuslik õpe. Meeldis just see, et kogemus seati esiplaanile ja hilisem teooria kinnitas kogetut. Kaupo ja Signe on professionaalne tandem. Mõlemal on oskus märgata, üldistada ja normaliseerida (eriti Signe). Oskus luua turvaline keskkond, kus asjad sujuvad justkui iseenesest, kuid siiski on kontrollitud. Rikastavad grupikaaslased – avatus, soojus, siirus, jagamine.Tänan! Oli väga rikastav ja arendav.

Periood: 2013 veebruar - mai

Äripäeva Akadeemia juhtide arenguprogramm "MEESKONNA COACHING"
S.Vesso, K.Saue

Kristo Tohver, tegevjuht Niitvälja Golf

Osalesin meeskonna coachingu koolitusel eesmärgiga saada teada rohkem coachingust ning seda kahtlemata tõhusat meetodit oma tiimis Niitväljal kasutada.
Ei osanud oodata seda, kui palju ma selle 4 kuud kestnud programmi jooksul enda kohta õpin ning ei osanud oodata, et jõuan arusaamisele – enne kellegi coachimist pead sa ise ennast mõistma, endaga kõvasti tööd tegema ja olema valmis ennast ning oma tiimikaaslasi usaldama. Olen veendunud, et coachingu printsiibid on tänase ja homse juhtimise alustalad ning ainult oma meeskonnas / selle liikmetes peituva potentsiaali arendamine ja tööse rakendamine saab olla eduka organisatsiooni aluseks. Erilised kiidusõnad ka kursuse vedajatele, kes on oma ala suurepärased eksperdid, kel oli kannatust ja positiivsust grupiga interaktiivselt tööd teha ja mitte loenguid pidada ning kes kaasasid lisaks enda suurepärastele teadamistele pea igasse sessiooni põnevaid esinejaid, kes coachingut meie jaoks uute nurkade alt avasid.

Aivar Kender, tehnikadivisjoni juht AS Levira

Läksin sellele koolitusele mõõduka ettevaatlikkusega hinges, peamiseks innustajaks uudishmu ja soov enda juhioskuseid õlitada. Minu otseseks ootuseks igale koolitusele on enda jaoks paari nipi või idee avastamine, mida mina ise saaksin oma elus kasutada. Tagasi mõeldes näib mulle, et sain sellelt koolituselt oluliselt rohkem, sest midagi olulist minu toimimise lähtekoodis on muutunud.
Koolitus hõlmas nii teooriat kui praktikat oma reaalsete olukordade lahendamisel, nii individuaalset kui ka rühmatööd, nii erinevate tehnikate tutvustamist kui töötube nende kasutamiseks, parimate praktikate tutvustusi maailmast kui lihast luust külaliste suu ja isikliku kogemuse kaudu meile esitlemist ning muidugi pidevat õppimist teistelt grupi liikmetelt.
Seda kõike püüavad paljud, kuid tundub, et Kaupo ja Signe tandem suutis meeskonna coachingu koolitust läbi viies ise väga hea meeskonnana käituda ja siduda kõik eeltoodu sujuvalt voogavaks, paindlikuks ja arenevaks loogiliseks protsessiks, mis just seetõttu jõudis nii sügavale.
Sellisel koolitusel on väga tähtis roll kanda ka osalejatel endil. Väga erinevad isiksused, erinevad juhtimistasandid jne, kuid üllatavalt sarnased ja äratuntavad „inimlikud“ probleemid ja arengukohad. Koolitajatel õnnestus suurepäraselt meid üksteist aitama panna, jäädes ausaks, kriitiliseks, kuid toetavaks ja abistavaks samal ajal. Ilma liialduseta võin tagantjärele öelda, et meeskonna coachingu koolitus on olnud siiani minu kõige tulusam investeering enda arendamisse. Omandatud mõtteviisi ja tehnikaid saab kasutada kõikjal, nii tööl, kodus kui iseenda juures. Iga päev.

Ela Lillemaa, tegevjuht Konekesko Eesti AS

Kursus aitas mõista coachingu põhimõtte sügavamat sisu ja väärtust ning lõi suurepärased eeldused nii töötajate kui iseenda suurema sisemise potentsiaali avanemiseks. Õpetas võtteid teadlikkuse ja vastutuse võtmise kasvatamiseks. Aitas mõista, kuidas toetada inimesi muutuste keskel ja julgustada neid kõrgeid eesmärke seadma. Kuidas tõsta enesekindlust, mis võimaldab lõpptulemusena igaühel endast parimat anda.
Lisaväärtuseks oli erinevate praktikutega kogemuste vahetamine, aga ka iseenda areng. Ja areng just nii inimese kui juhina, läbi erinevate praktiliste ja loominguliste harjutuste ning rühmatööde.

Periood: 2012 detsember

SWEDBANK COACHINGU TÖÖTUBA
S.Vesso, T.Ilves

- Coaching - väga stiilselt läbiviidud, süsteemne ja põhjalik.
- Mulle väga meeldis Tiina ja Signe töötuba. Niivõrd uudne ja praktiline lähenemine. Oli vahva seda ise läbi teha ja visualiseerida.
- Coachingus praktilise harjutuse läbitegemine andis väga hea väärtuse. see oli tõesti rosin.
- Mina osalesin Coaching`u ja Läbirääkimiste töötoas ning jäin mõlemaga väga rahule/ tänud läbiviijatele.
- Coachingu uus "tagurpidi" lähenemine oli uudne ja tundus, et toimib/väärib igal juhul proovimist. Teooria osa praktiliselt ei olnudki, kuid see ei häirinud - hakkasime kohe proovima/eesmärke seadma.
- Osalesin coachingu töötoas. Läksin sinna ootusega korrata vanu tõdesid, aga tegelikult sain hoopis uue lähenemise nii teoorias kui praktikas läbi teha. Väga praktiline ja elus hästi kasutatav uus teadmine.
- Coaching- mõlemad koolitajad muljetavaldavad ning inspireerivad. sain kaasa praktilise oskuse aastavestluse läbiviimiseks ning iseenese arengu seisukohalt eesmärgi, mida ellu viia.

Periood: september 2011 - juuli 2012

 

Imbi Rego Hoolekandeteenused AS Erastvere Kodu juht

Supervisiooni/coachingu protsess

Meeskond saavutas endale protsessi alguses püstitatud eesmärgid!
Iga meeskonna liige arenes selles protsessis. Supervisoon on olnud meie jaoks koostöösuhet arendav ja parendav tegevus ja rollid on selged ka neile, kes ennem tundsid end ebakindlalt. Juhina olen ma selle supervisiooni käigus saanud tarkuse oma aega paremini planeerida ja ma jõuan reeglina tööülesanded tööpäeva jooksul ära teha.
Kindlasti on kasvanud minu julgus ja sihikindlus. Olen avatum ja järjekindlam aruteludel. Üks kõige suurem asi on see, et ma usaldan oma meeskonda ja seega ei ole meie koosolekud/nõupidamised minu monoloog vaid pigem meeskonna arutelu, kus sünnivad otsused meeskonna liikmete enda ettepanekutest.
Muidugi ei ole kadunud kuskile ebapopulaarsed harjumuspärast olukorda muutvad otsused ja vahel ongi ainult üks suund aga ka siinjuures olen kaasanud meeskonda, et leida kiireim ja valutuim lahendus olukorraga kohanemiseks.
See kõik on seotud usaldusega ja seetõttu ei ole ka raskete otsuste tegemine midagi pingelist vaid pigem tulevikku suunatud tegevus ja personal tuleb sellega päris kenasti kaasa.

Periood: 2011

Ettevõtluspäev, töötuba "Coaching – juhtimise tööriist soovitud organisatsioonikultuuri loomiseks"
S.Vesso

-Mõtlemine avardus. Esitades teineteisele suunavaid küsimusi, jõudsime ootamatute lahendusteni, eesmärgi sõnastamiseni, arusaamani, mida me tegelikult tahame
-Sain kinnitust, et eesmärkide püstitus ja realiseerumine on täiesti realiseeritavad asjad.
- Täpsustavad küsimused teise poole poolt. Eesmärgi sõnastamine, probleemi otsimine. Eneseanalüüsile kaasa aitamine.
-Kasulik oli enda asja “kõvasti” lahtimõtlemine. Hästi kasulik oli tegevuskava paika panek ja mõte, et kohe tuleb midagi teha. Teise poole mõtted, mida teha. “Mida veel?”, “Mida veel?” – sügavamalt mõtlemine. Läbi oma teema lahtirääkimise sain aru, kuidas see tegelikult kõrvalt paistab. Aitab mõista paremini.
-Ettevõtetes väga vajalik väljaspoolt coaching puudub.
-Mõtlesin teema peale põhjalikumalt –mõtted selgemaks. Konkreetne tegevuskava.
-Selgem pilt, kuidas ma ise ennast takistan.
-Teist kuulates sain ka enda küsimusi selgemaks.
-Kasulik oli eesmärgi kaardistamine ja tekkis mõtteid lahenduste osas.
- Pani mõtlema, et eesmärgi saavutamiseks tuleb astuda konkreetseid samme.
-Õppisime eesmärgini jõudmist
-Saime teada, mida tähendab coaching ja supervision ja kuidas nad omavahel seotud on. See tekitas huvi ka teemat edasi uurida ja tehnikaid juurde õppida.
-Kuna varem polnud sellise meetodiga kokku puutunud, siis oli hea sellest midagi kuulda ning mini-protsessi läbi teha. Jääb vaid loota, et varsti on võimalik protsessi kinnistada.
- Teise sinust erineva inimese nõuanded on edasiviivad
-Pani mõtlema. Saime mõlemad toreda kontakti. Positiivne laeng!
- Andsin endale lubadusi, kinnitasin selle läbi vestluse.
-Oma eesmärgiga töötamine
-Ülevaade enda tegevustest muutus selgemaks ja konkreetsemaks.
-Sain paar huvitavat praktilist moodust oma eesmärgi saavutamiseks.
-Nägin täpsemalt, sain kinnitust, mida minul on vaja teha kiiremas korras. Sain uusi mõtlemismaid.
-Tegin esimese sammu. Tulin siia vaatama, mis see on ja kuidas see toimub. Oli väga huvitav.
-Positiivne õhkkond
-Pikaajalise mõtte/idee sõnastamine eesmärgiks ja konkreetseks tegevuskavaks.
-Sain võimaluse reaalselt läbi teha/mängida suurepärase äri-idee
-Teooria nägemine praktikas
-Valiku võimaluste kaardistamine
-Uus vaatenurk, mõte, idee
- Saime julgust, et oma eesmärke kirja panna
- Hea asi! Õpetaja oli väga heatahtlik ja lõi hea õhkkonna.
-Kasu oli väga suur. See õppus pani mind mõtlema ja asjadesse süvenema. Inimene peab rohkem mõtlema ja siis alles tegutsema. Igal probleemisl on mingi lahendus!

Periood: 2011 juuni

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit, töötuba meeskonnatööst ja kovisioonist

Väga head teadmised, pani mõtlema, mida teha uut moodi. Väga tugev valdkonna asjatundja, tahaks temalt rohkem infot ja töökogemust. Meeldis väga struktueeritud kovisioon. Ei olnud varem sellest midagi kuulnud. Sisu tuttav, aga väga hea oli taas meelde tuletada. Lihtne lühike ja konkreetne. Armastab oma teemat, hea kehakeel, entusiastlik.

Periood: 2010- 2011

 

Meelike Paalberg, juhatuse liige Itella Logistics OÜ

2010. aastal, ajavahemikus märtsist augustini toimus Itella Logistics OÜ keskastme- ning tippjuhtide juhtimiskoolitus, mille viis läbi Pr. Signe Vesso, Dictum Koolitus OÜ.

Koolituse kogukestus oli 48 h, mis jagunes kuueks töötoa stiilis koolituse ning arengupäevaks.
Juhtimiskoolituse raames said käsitletud alljärgnevad teemad:
- Meeskonna arendamine ja juhtimine
- Meeskonna koostööoskuste arendamine ja jõustamine
- Osakonna arengut toetava tegevuste süsteemi väljatöötamine ja elluviimine
Töötubade korraldamise ajastatus võimaldas Itella Logistics´i meeskonnal koheselt katsetada ning ellu viia koolituspäevadel omandatut. Vajadusel coach´is Pr. Signe Vesso meie meeskonnaliikmeid ka töötubade vahelisel perioodil. Võin julgelt väita, et läbiviidud juhtimiskoolitus tugevdas erinevate meeskondade vahelist ning ka meeskonnasisest koostööd, mis omakorda on võimaldanud Itella Logistics´il saavutada ühiseid eesmärke ning efektiivselt viia läbi organisatsioonilisi muutusi.

Signe Vesso on väga kiire meeskonda kohanduja. Ta tajub ning tõlgendab treenitava meeskonna problemaatikat ning vajadusi jooksvalt ning sõnastab need ümber lihtsalt ning kõigile arusaadavalt. Soovitan Signe Vesso´t kui professionaalset meeskonnakoolitajat ka teistele ettevõtetele ning meeskondadele.

Periood: 2009 - 2012

 

Siivi Hansen, vanemspetsialist Tervise Arengu Instituut

Signe Vesso on olnud Tervise Arengu Instituudi Tervise edendamise osakonna koostööpartneriks aastast 2009. Oleme kaasanud S.Vesso Soome –Eesti uurimis-ja arendusprojekti „Personali heaolu edendamine koolis 2009-2012“ meeskonna supreviisorina. S.Vesso professionaalne tegevus on toetanud oluliselt projekti juhtimist ning tõstnud meeskonnatöö kvaliteeti. Projekti kaasatud paikkondlike koordinaatorite rahulolu S. Vesso supervisioonidega on kõrge ning see väljendub ka senises projekti edus, mis leidis märkimist kohtumisel Ida-Soome Ülikooli projektipartneritega.

Soovitan Signe Vessot kui oma ala asjatundjat valdkondades nagu meeskonnatöö arendamine ja juhtimine, samuti koostööoskuste arendamine ning meeskonna jõustamine selle arengut toetava tegevuste süsteemi väljatöötamise kaudu.

Koostöö on olnud meeldiv, S. Vesso on täpne ja korrektne ning isiksusena me usaldusväärne partner.

Periood: 2009 - 2011

 

Jane Etverk, personalijuht AS Hoolekandeteenused

Meie ettevõttel on Signe Vessoga koostöökogemus 2009 aasta lõpust nii grupi kui individuaalse supervisiooni/coachingu läbiviijana kahes meie üksuses (teemaks juhtimine, töökorraldus, meeskonnatöö) ning alates 2010 aastast koolitajana (teemaks arenguvestlused, kovisiooni meetodi rakendamine). Koolitused on läbi viidud erinevates koolitusgruppides, hõlmates ka meie juhte üle-Eesti.

Koolitatavatelt ning üksustest, kus on toimunud supervisioon, on tagasiside reeglina olnud väga positiivne. Supervisiooni läbinud üksused saavutasid ka endale võetud eesmärgid. Lisaks võib positiivsena juurde tuua, et Signe Vesso on ennast kurssi viinud ettevõtte põhiolemuse ja väärtustega ning näeb ettevõtet ning selle erinevate tasandite koostööd tervikuna, mis on väga oluline meeskonna supervisiooni läbiviimisel. Samuti oleme tellijana saanud adekvaatseid kokkuvõtted koolituste/ supervisiooni käigust koos tähelepanekutega, mida edasiseks kaaluda.

Eelnevat kokku võttes, annan Signe Vessole soovituse nii superviisori/coachi kui koolitajana. Olen soovi korral valmis andma ka täiendavat informatsiooni.

Periood: 2007-2008

 

Ivar Liivamägi, tegevjuht SalesForce

Me otsisime koolituspartnerit, kes toetaks meie müüjate arengut rohkem kui kaks päeva ja süveneks meie vajadustesse rohkem kui kaks tundi.

Mitmekihilise arenguprogrammi eelistamine odavamatele koolitustele oli õige otsus. Kogenud koolitajad Kaupo Saue ja Signe Vesso võitsid kergesti meie töötajate usalduse, sest müüjad nägid õpitava mõju koheselt oma müügitulemuste hüppelises kasvus. Osalejate lemmikuks oli videotreening, mis innustas ka paremaid müüjaid oma oskusi lihvima. Koolitusse investeeritud summa tõi tulu tagasi mõne kuuga.

Hea mulje jättis ka koolitajate omavaheline nutikalt koordineeritud tegevus.

Signe on “asjade” taha nägev, tabab hästi ära grupi vajadused ja neil on hästisujuv ning tulemuslik koostöö Kaupoga.

Periood: 2007 - 2008

Kursus (kaks kursust) "Eesmärkide ja Unistuste jõud"
S.Vesso, T.Lõoke

" Tänu kursusele sain üle hirmust pettumuste kartusel mitte unistada ja veelgi enam - unistused leidsid sõnastuse. Üleüldse on mul tunne nagu oleks "level" kõrgemale jõudnud. Tahaksin öelda suur suur aitäh. Seda enam, et mulle tundub, et paljud asjad, millest ei julgenud mõeldagi on suisa reaalsuseks saamas..."

"Suutsin peaaegu täielikult avaneda mulle tundmatute inimeste ringis, mis alati pole mulle väga kerge. Sain palju huvitavad mõtteid ja lausa lahendusi. Kursus oli mulle meeldejääv ja meeldiv sündmus, tundsin siin kogu aeg, et minust hoolitakse! "

"Minu jaoks oli oluline eneseväljendamise võimalus, mitmes variandis. Samuti vajadus kuulata teisi ja ennast oma sisekaemuses, teha avastusi, ületada tõkkeid, saada AHAA -elamusi ja uusi vajalikke teadmisi."

" Kuigi inimesi oli suhteliselt palju, oli kõikide jaoks tähelepanu ja aega. Läbiviijad olid tõelised profid (paindlik teemade/ meetodite käsitlemine sai võimalikuks), Tiia + Signe= hea tandem, erinevad isiksusetüübid, lähenemisviisid inimestele. Üheaegselt paindlikkusega sirgjooneline nö õhtu juhtimine. Olen vägagi rahul. Suur Aitäh!"

"Koos arutlemine oli väga oluline. Meeldis grupp, juhendajad ja teemad. Väga-väga-väga. Jätkake samas vaimus."

"Sain enda jaoks väga palju olulisi mõtteid, suundi, kogemusi. Kursusele tulles ei olnudki ma nii palju enda jaoks eesmärkide hägusust teadvustanud.."

"Meeldis mängulisus, hetkes elamine, lustlik lähenemine elule. Meeldis et juhendajad ei surunud oma arvamusi peale, vaid olid pigem sõbralikud kõrvaltvaatajad, kes jälgisid meie avanemist. Enamik harjutusi olid väga efektiivsed. Kasu mulle - tunnen, et avanesin, saavutasin just selle enesekindluse mida vajasin."

"Motiveeris ja toetas endaga tegelemist. Väga meeldis praktiline lähenemine kursusel ja kirjanduse loetelu mida juurde lugeda. Jätkake samas vaimus!"

"Meeldis see, et koolitajad püüdsid inimesi viia oma kitsaskohtadele, vaadata oma hinge sügavusse, peegeldada ennast. Koolitus oli väga loov, energiline. Grupienergia aitas inimestel end avada. Koolituse ülesehitus oli konkreetne, ajast peeti kinni, teati mida teha, see tulenes eelkõige koolitajate suurest teadmistepagasist, kogemusest, kuulamis- ja suunamisoskusest. Te olite toetav jõud kogu grupile ja teie abil julgesin ma vaadata oma sisemusse, julgen end edasi arendada ja veel paremini tundma õppida. Tugevad kallistused ja suur tänu teile!"

" Paindlik tööde temaatikasse suhtumine. Delikaatsus osalejate ja nende murede suhtes. Ei tundnud kordagi et midagi surutakse vägisi peale. Koolitus andis kindlat jõudu järjekindlamalt ise edasi arenguga tegeleda. Arusaama, et probleemide lahendamiseks on mitu teed alati, ja et mõttemudeleid saab muuta. Aitäh! See lõke sai üsna elujõuliseks toidetud."

"Meeldis koolituse ülesehitus, see et programm ei olnud kindlates raamides, et tegevused kujunesid spontaanselt ja vastavalt osalejate probleemidele ja soovidele. Häirivaid asju asju ei olnudki, isegi kaudselt mitte, kui asja üle järele mõelda. Sain enesekindlust, enese mõtete, tunnete vaatlemise oskust ja teadasaamine selle vajalikkusest. Oskus näha teisi inimesi ja nende probleeme. Kõik kasutatud tehnikad olid huvitavad ja andsid igaüks midagi vajalikku. Ära ei jätaks midagi nendest. Jõudu ja jaksu teile teie tänuväärses töös!"

"Kursus tervikuna väga meeldis, nii Signe kui Tiia olid mõlemad väga head juhendajad, tajusid väga hästi kõigi individuaalset olemust ja kursust tervikuna. Meeldisid väga vahelduvad tegevused, oli piisavalt aega ja ruumi ning igaühel võimalus ennast avada. Suur, suur aitäh ja parim kursus, millel olen seni osalenud."

Periood: 2006-2008

 

Marko Aalberg, tegevjuht Nordecon Infra SIA

Kaupo ja Signe poolt koos läbiviidud arendusprogramme iseloomustab:
Oskus kohe ära tabada nõrgad ja tugevad küljed – nii firma kui ka indiviidide tasandil.
Kaupo ja Signe tekitavad ja sisendavad usaldust ning väärtustavad üksteise mõistmist. Nende lähenemine on alati personaalne ja positiivne.
Neil on oskus inimesi avada, seejuures neile KÕVA positiivset laengut andes Läbi positiivse laengu ja üldise feelingu abil muutub firma sisekliima positiivsemaks.
Selle tulemusena paraneb koostöö ja saadakse paremad tulemused.

Periood: 2006 september

ÄRIPÄEV AS, meeskonnatöö
S.Vesso, K.Saue

Äripäevlased osalesid 2006 a. septembri lõpus Dictum Arenduskeskuse meeskonnakoolitusel, mis valiti oma töötajatele koolitaja leidmiseks korraldatud võistupakkumisel.

Liivi Kedelauk

Väga positiivne oli minu arvates see, et koolitajad Signe Vesso ja Kaupo Saue tutvusid juba enne koolitust põhjalikult kogu meeskonnaga. Nad veetsid meie juures terve päeva ja vestlesid igaühega tunnikese. Koolitusel tajusin samuti, et koolitajad kohandasid end pidevalt kujunenud olukorraga. Eriilmelised koolituse osad sulandusid lõpuks üheks tervikuks. Heade psühholoogidena oskasid koolitajad meid üsna osavalt "lahti harutada".
Minu hinnangul täitis meekonnakoolitus hästi oma eesmärki. Tegevus oli vaheldusrikas - grupiarutelud vaheldusid individuaalsete ülesannetega ning mõttetöö aktiivse tegevusega. Usun, et me kõik saime kinnitust sellele, et palju sõltub igaühest endast ja oma häälestusest ning hea oli tõdeda, et meil on tugev ja üksteist toetav meeskond.

Heddy Kivine, projektijuht-toimetaja

Minule meeldis Dictumi koolitus senistest koolitustest kõige enam.
Kõigepealt meeldisid mulle koolitajad ise. Väga haritud, diskreetsed ja taktitundelised inimesed. Ennekõike ise inimesed - seda õlg-õla-tunnet jätkus algusest lõpuni. Võtaksin nad kohe enda sõpradeks, kui saaksin.

Suuresti tegigi koolitusest meeldiva see, kuidas koolitajad oskasid meie rühma juhtida ise tagaplaanile jäädes, vaid õiges kohas sekkudes. Nad ei surunud midagi peale, neil oli varuks mitu plaani, millest nad siis rühma meeleolu järgi sobivaima leidsid.

Seekordselt koolituselt ootasin, et see oleks teistsugune kui senised ja seda just saingi. Pikaleveniva teoorialoengu ja halenaljakate mängude asemel saime kohe iseendasse vaadata ja teistel seda teha lasta. Oli aega mõelda, mõtiskleda ja analüüsida, rääkida ja kuulata. Arenesin kahe päeva jooksul kõvasti, leidsin üles ununenud mõtteid ja varjatud tundeid.
Meie seltskond sulas ühte nagu sulavaha. Oleksime võinud sinna metsamajja jäädagi. Tuli meelde, et õnn ongi alati meie kõrval, nii lähedal, et vahel ei märka.

Periood: 2004 - 2009

 

Kaia Rusin Eesti Telekom MWS

Mina leidsin Liidrite Koolist enese jaoks järgmist:
Leidsin oma võtme enda edukuse „aida“ avamiseks, olen enesekindel ja oskan end maksma panna, minu jutul on kaalu ning tean, kuidas end kuulama panna, st mõtestatult kuulama panna.
Tean, et unistustel ja eesmärkidel on võimu- midagi väga tahtes saab see tõesõna tõeks, enda eesmärgid olen kaardistanud, paberile joonistanud ja märksõnadena tallele pannud.
Tean, et nad on minu lähedal ja tean mida neilt ootan, ei karda aina julgemaid ettevõtmisi soovida, õigel teel olemine liigutab mu sammud ja mõtted iseenesest selles suunas liikuma ja mul jääb üle vaid tõdeda, et jälle olen millelegi väga lähedal.
Õppisin meeskonda armastama ja selle olemasolu ning jõudu tähtsustama, see töötab ja sel on kaalu ühiste eesmärkide saavutamisel. Tean, et kiituse jagamine ja teineteise märkamine julgustab kõiki ning see toidab nii andjat kui saajat.
Oma pereelu juhtimise olen enda peale võtnud ja püüan ka koju viia õpitut, sest see lihtsalt töötab, pole vahet kas töökollektiivis või kodus, ka seal on grupp liikmeid, kes peavad ühes tempos hingama ja märgatud saama, neid tuleb julgustada ja pere peab liikuma ühise eesmärgi suunas.
Armastan iseennast aina rohkem tean, et saan hakkama, tulen välja ja olen õigel suunal. Kogun tagasisidet ja jagan seda aina julgemalt ümbritsevatele, see aitab end muuta ja avatuks saada. Minu siirad tänusõnad Signele ja Kaupole selle suurepärase abi eest!

Jürlau, Hoolduse grupijuht AS EMT

Signe Vesso ja Kaupo Sauega toimusid AS Mobile Wholesales-s meeskonna arenguprogrammid alates 2004 aastast kuni 2009.aastani Põhilisteks headeks omadusteks mida olen Signe ja Kaupo abiga saavutanud:

  • on meeskonna juhtimine läbi koostöö
  • meeskonna arendamine ja tiivustamine isetegemisele, oma ideede väljakäimisele ja nende elluviimisele. Parimateks näideteks on Mardi poolt välja käidud kliendile ise helistamise idee, et kiiremini meie kliente teenindada. Tulemuseks oli klienditoel koormuse langus ja tähtaegade lühenemine:)
  • olen õppinud meeskonna vahelise avatud suhtluse tähtsust ja omavahelise usaldussuhte hoidmist, mis tagab kriiside ennetamise. Suhtlemine peab olema pidev ja mitte ainult siis kui jamad on juba tekkinud )
  • oline punkt on samuti isiklik tulemuste eesmärgistamine ja meeskonnaga koos tulemuste eesmärgistamine
  • tõsine väljakutse oli alguses õppida oma töökaaslasi kuulama ning nendega ühise keele leidmine.

Soovitaksin teid alati firmadele kes soovivad areneda ja kuhugi jõuda, sest see on fantastiline, mida meie meeskond korda saatis.

preload images