image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

coaching

JUHTIDE GRUPI COACHING

TULE JA OSALE!

 • Grupis on juhid erinevatest organisatsioonidest, kohtutakse 9 kuu jooksul ca 6 korda
 • Tegu pole koolitusega, vaid arenguprotsessiga- kus iga osaleja valib fookusesse enda jaoks olulised teemad.
 • Juhid tegelevad enda isiksusliku arenguga ja oma meeskonna arenguteemadega.
 • Protsessi käigus omandatakse coachingu baasoskused. Iga juht saab endale coachi ja on ise coachiks ühele juhile.
 • On võimalus saada grupiliikmetelt ideid ja lahendusi oma väljakutsetele.
 • Protsessi tulemusena suureneb eneseteadlikkus, enesejuhtimise võimekus, teistest arusaamine, teiste juhtimise kompetentsid.

Miks

M.Goldsmith on öelnud grupicoachingu kohta ” Ma olen töötanud äärmiselt edukate juhtidega, kes soovivad saada veelgi paremaks. Kõige paremaid tulemusi saavutanud juhid on olnud grupi liikmed, mis on toetanud nende arengut ja aidanud olla järjekindlad”.

Sageli on juhid oma teemadega organisatsioonis üksi.  Selleks, et teha häid otsuseid on oluline vahetevahel pisut eemalduda igapäevasest keskkonnast ja vaadata iseennast ja oma meeskonda kõrvalt.
Samuti on juhid hinnanud väärtuslikuks teistelt juhtidelt saadud ideid ja soovitusi.

Kasud

 • Grupicoachingus osalemine annab võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi.
 • Grupicoaching võimaldab vaadata enda ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida tõhusaid ja mittetõhusaid mustreid, leida uusi vaatenurki.
 • Kuuldes teiste kogemusi tekivad juhtidel paralleelid iseenda meeskonnaga ning ilmnevad lahendused, mille peale muidu ei tuleks.
 • “Kollektiivne tarkus” mis ilmneb grupis on üks kasusid, mida osalejad kõrgelt hindavad.
 • Juhid praktiseerivad coachingu vestlusi ja omandavad mitmekesise “tööriistakohvri”.

 

preload images