image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Coaching

GRUPI COACHING

Grupi coaching on üks tõhusamaid viise õppimiseks ja tulemuste saavutamiseks!

Kellele?

Sobib suurepäraselt keskmisele ja suurele organisatsioonile.
Grupi moodustavad 6-12 samal ametikohal töötavat inimest.

Nt juhtide grupicoaching – võimalus juhtidel õppida üksteise kogemustest, aidata üksteisel eesmärke ja tegevuskavasid seada, tagasisidestada üksteise arenguprotsessi, paraneb koostöö eri üksuste juhtide vahel.
Samuti nt klienditeenindajate, müügiinimestele, õpetajatele, sisekoolitajatele jne

M.Goldsmith on öelnud grupicoachingu kohta ” Ma olen töötanud äärmiselt edukate juhtidega, kes soovivad saada veelgi paremaks. Kõige paremaid tulemusi saavutanud juhid on olnud grupi liikmed, mis on toetanud nende arengut ja aidanud olla järjekindlad”.

Mis toimub?

Grupi coachingus püstitavad osalejad endale väljakutsuva eesmärgi ja koostavad coachingu protsessi abil tegevusplaani, mida hakkavad ellu viima coachingu sessioonide vahelisel ajal. Grupi coachingus on kombineeritud individuaalse coachingu ja grupiprotsesside võlud.
Grupi coachingus osalemine annab võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi.

Grupi coaching võimaldab vaadata ennast ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, võimaldades leida tõhusaid ja mittetõhusaid mustreid, leida uusi vaatenurki ning saada uut inspiratsiooni.

Kasud

• Osalejad õpivad üksteise kogemustest, saavad inspiratsiooni ja innustust.
• Samast valdkonnast osaleja võib anda väärtuslikku tagasisidet, kuna näeb teemat eemalt ja seetõttu omab laiemat perspektiivi ning toob välja võimalusi, mida teine ise ei näe hetkel.
• Kuuldes teiste kogemusi tekivad osalejatel paralleelid iseenda tööga ning ilmnevad lahendused, mille peale muidu ei tuleks.
“Kollektiivne tarkus” mis ilmneb grupis on üks põhikasusid, mida osalejad kõrgelt hindavad.
• Grupi coaching on organisatsioonile tunduvalt kuluefektiivsem kui individuaalne coaching. Lisaks on grupicoachingul tugevad eelised, mida individuaalne protsess ei võimalda.
• Grupi coaching võimaldab tõsta motivatsiooni ja tulemuslikkust mistahes organisatsiooni tasandil. Nt võib toimuda grupi coaching uutele juhtidele, klienditeenindajatele peale koolitust selleks, et soovitud teeninduskultuuri elemendid ellu rakendada, sisekoolitajatele, meeskonnajuhtidele, et aidata meeskondadel parimaid tulemusi saavutada jne.
• Grupi coaching aitab ellu viia organisatsioonilisi muudatusi, Nt kui grupicoachingus osalevad erinevate meeskondade juhid, siis grupicoachingu protsessi käigus toimub elluviimise toetamine, juhid kuulevad erinevate osakondade edulugusid ja ka väljakutseid. Tekib parem üksteise mõistmine ja paraneb ka igapäevane koostöö.
• Koolituste efektiivsust tõstab grupicoachingu rakendamine. Olulised pole mitte teadmised, vaid nende ellurakendamine.

preload images