image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Coaching

MEESKONNA COACHING

Parim arengukiirendi igale meeskonnale!

Aitab meeskonnal liikuda sellest kohast, kus ollakse – soovitud tulevikku. Tegeleb konkreetse meeskonna teemadega – aitab leida üles meeskonna tugevused ja neid rakendada ühiste eesmärkide saavutamisse.

Coaching aitab meeskonnal üheskoos luua muutusi ja/või reageerida parimal viisil muudatustele väljapoolt.

Mis toimub meeskonna coachingus?

Coachingus tegeletakse reaalsete tööalaste olukordadega, millega hetkel meeskond silmitsi seisab. Coachingu protsess aitab meeskonnal liikuda hetkeolukorrast soovitud seisundisse.
Tegutsemine on palju tulemuslikum, kui see on läbimõeldud ja uute lahendustega rikastatud.

Coachingus aidatakse meeskonnal tervikuna ning igal meeskonnaliikmel eraldi püstitada endale eesmärke, töötada välja süsteemid nende ellurakendamiseks ja toetatakse igakülgselt nende saavutamist.

Coachingu protsessis meeskonnaliikmed teadvustavad oma ressursse ja leiavad võimalusi kogu oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks.
Väga tähtis on võimalus üheskoos oma tööprobleemidele parimaid lahendusi leida ning nende põhjal motiveeritult tegutseda.

Tulemuslikkuse tagab coachingu protsessi etapiviisilisus, st. regulaarsed kohtumised, mille sagedus on kokku lepitud.

Meeskonna coachingu igal järgmisel kohtumisel toimub esimese rituaalina üksteise teavitamine vahepealsetest saavutustest, juba elluviidud tegevustest. Väga oluline on ka meeskonnakaaslaste tagasiside üksteisele, mida positiivset nemad on märganud. 
Edu märkamine ja tähistamine on soovitud muutuste ellukutsumiseks erakordse tähtsusega.

Järgneb uute lahenduste ja valikute leidmine edaspidiseks.
Nii käivitub meeskonnas pideva parendamise hooratas, kus edu toodab edu ja valitseb initsiatiivi soodustav kultuur.

Mida coachingu protsess annab meeskonnale?

• Meeskonnaliikmed teadvustavad oma ressursse ja leiavad võimalusi kogu oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks.
• Üheskoos leitakse oma tööprobleemidele parimaid lahendusi ning motivatsiooni tegutsemiseks.
• Suureneb inimeste professionaalne pädevus ning paraneb koostöö ja juhtimiskvaliteet.
• Tekib ülevaade kolleegide tööülesannetest ja eesmärkidest.
• Tööprobleemid ei kuhju juhile ning need lahendatakse töörühmade tasandil. Juht saab juurde aega, et pikas perspektiivis oluliste teemadega tegeleda.
• Paraneb infoliikumine ja kommunikatsioon.
• Suureneb omavaheline usaldus, inimeste initsiatiiv ja vastutuse võtmine
• Paraneb teenuste ja toodede kvaliteet
• Aitab meeskonnal üheskoos positiivseid muudatusi algatada ja elluviia. Kasvab juhtimise tulemuslikkus muudatuste läbiviimisel ja meeskonna arendamisel.

Coaching võimaldab osalejal

• analüüsida iseennast,
• seada endale arengueesmärke ja saada juhendamist nende elluviimisel,
• leida uusi ja innovaatilisi lahendusi,
• suurendada selgust ülesannete, funktsioonide ja rollide osas,
• saada tuge keerukates tööalastes olukordades ja konfliktides,
• mõista paremini oma kliente, tõsta klienditöö kvaliteeti
• kogeda meeskonna ühtsust ja vastastikust toetust
• õppida juhtima tööga seotud emotsionaalseid reaktsioone.
• suurendada motivatsiooni ja tööefektiivsust,

Coachingu eesmärgid lepitakse kokku kliendiga, kuna iga coachingu protsess on unikaalne.

Kuidas toimub?

Kõigepealt toimub kohtumine meeskonna juhiga.
Kaardistame üheskoos praeguse olukorra ja lepime kokku coachingu protsessi soovitud tulemusteni jõudmiseks.

Sageli teen ettevalmistuse käigus meeskonnaliikmetega intervjuud, et võimalikult täpsemalt tunnetada meeskonda. Loome üheskoos nägemuse hetkereaalsusest ja julgest unistusest, mida meeskond võiks saavutada.

Olen kasutanud ka mõõdikuid coachingu protsessi tulemuste analüüsimiseks – nt hindavad osalejad enne ja pärast protsessi nende jaoks olulisi teemasid (neid milles nad muutust soovivad).

preload images