image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kovisioon

KOVISIOONI GRUPIJUHTIDE KOOLITUS

Kuidas?

Kovisioone gruppe saab luua läbi selle, et organisatsioon võimaldab gruppide algatajatele koolituse, mis annab ülevaate kovisioonist ja kasutatavast metoodikast.
Peale seda algatavad osalejad kovisioonigrupid ning samal ajal saavad koolitaja poolt toetust.

Eesmärk

Koolituse lõpetanutel on olemas teadmised ja oskused kovisioonigrupi käivitamiseks ja käigushoidmiseks oma ettevõttes. Nad valdavad erinevaid meetodeid juhtumite lahendamiseks.

Teemad

• Kovisiooni olemus
• Kovisiooni grupi käivitamine
• Kovisiooni grupi kokkulepped
• Struktueeritud juhtumi baasmudel
• Sokraatiline mudel kovisioonis
• Süsteemsete küsimuste kasutamine kovisioonis
• Edulugude mudel
• Kombineeritud mudelid kovisioonis
• Emotsionaalselt keerulised juhtumid

Koolituse ülesehitus
Õppetöö koosneb koolituspäevadest ja vahepealsest iseseisvast praktikast- kovisiooni grupi käivitamisest.

Kasud osalejale ja organisatsioonile :

• Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi
• Koolitusel osalemise tulemusena osaleja teab, tunneb ja oskab rakendada kovisiooni meetodeid.
• Osalejad käivitavad oma organisatsioonides kovisiooni gruppe, millega kaasnevad uued lahendused ja osalejate töö efektiivsuse tõus.
• Suureneb osalejate teadlikkus enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning võimalustest leida lahendusi igapäevatöös.
• Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja kasvab töötajate rahulolu ja motiveeritus.
• Organisatsioonis olevad tarkused tulevad esile ja saavad suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks

preload images