image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kovisioon

KOVISIOONI MEETODI TÖÖTUBA

Hea võimalus tutvuda kovisiooni olemusega on tellida oma organisatsiooni kovisiooni meetodi töötuba.

Mis toimub?

Kovisiooni meetodi töötoas lahendatakse osalejatele olulisi juhtumeid.

Kasu on mitmekordne 🙂
• Toimub meeskondlik õppimine
• Osalejad saavad kogeda kollegiaalse nõustamise tehnikaid.
• Lisaks saate tööriistakasti ühe väga hea mudeli, mida soovi korral kasutada.

Töötoa pikkus:
2,5 h – sissejuhatus, lahendame 1 juhtumi, kokkuvõte
3,5 h – sissejuhatus, lahendame 2 juhtumit, kokkuvõte

Teemad

Võimalikud mudelid, mida kogeda:
• Struktueeritud juhtumi baasmudel
• Sokraatiline mudel
• Süsteemsete küsimuste kasutamine kovisioonis
• Edulugude mudel
• Kombineeritud mudelid

Kasud osalejale ja organisatsioonile

• Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi
• Osalejad oskavad rakendada kovisioonis kasutatavaid meetodeid.
• Suureneb osalejate teadlikkus enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning võimalustest leida lahendusi igapäevatöös.
• Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja kasvab töötajate rahulolu ja motiveeritus.
• Grupis olevad tarkused tulevad esile ja saavad suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks.

preload images