image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

KOVISIOON

KOVISIOONI GRUPI KÄIVITAMINE

Kuidas?

Kõige lihtsam on kovisiooni gruppi algatada nii, et esimesed kovisioonigrupi kohtumised viib läbi koolitaja. Koolitaja aitab teha omavahelised kokkulepped ning õpetab osalejatele metoodika, mida kasutada omavahel juhtumitega tööks.
Hiljem kui metoodika on selge- jätkab grupp iseseisvalt.

Teemad

• Kovisiooni grupi kokkulepped
• Struktueeritud juhtumi baasmudel
• Sokraatiline mudel
• Süsteemsete küsimuste kasutamine kovisioonis
• Edulugude mudel
• Kombineeritud mudelid

Kasud osalejale ja organisatsioonile

• Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi
• Osalejad oskavad rakendada kovisioonis kasutatavaid meetodeid.
• Suureneb osalejate teadlikkus enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning võimalustest leida lahendusi igapäevatöös.
• Paraneb organisatsioonisisene koostöö ja kasvab töötajate rahulolu ja motiveeritus.
• Grupis olevad tarkused tulevad esile ja saavad suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks.

preload images